Anmälan och information: Telefon: 0498-264526  linusalfredsson@telia.com
Presentationsmaterial

Linus Alfredsson
Stenhuggeri och Skulpturprojekt

 


Klicka HÄR för att ladda ner en pdf-folder med mera information om mig, mina kurser, projekt, skulpturer och konsultuppdrag.

 


Skulpturer
 

I mötet mellan människor och i

mötet mellan en människa och

ett material skapas en form.

Vårt innehåll blir synligt i båda.

Skulpturprojekt

Jag hugger mina skulpturer på plats. Jag hugger dem för hand.

Allt som finns påverkar mig. Jag arbetar i ett sammanhang och mitt arbete påverkar sammanhanget.

Jag möter stenen; både den och jag förvandlas. Alla möten förändrar oss. Universum är ett flöde av förändring. Vårt möte i vårt samarbete är en del av den form som vi lämnar efter oss.

Genom mina skulpturprojekt vill jag visa att allt hänger ihop och att allt är ett. I stenen manifesterar vi tillsammans ett uttryck för en värld i fred. Varje skulpturprojekt och varje handling vi gör på detta sätt skapar en helare värld.

Varje flisa är betydelsefull för helheten.

Trädgårdsskulpturer

Är mindre skulpturprojekt som jag gör på plats i mötet med Er. Ni har redan en sten eller också så hittar vi en sten som vill vara med i sammanhanget och helheten.

Skulpturer i mötet mellan material och människa finns på utställningar och i butiker. De kan köpas. Former, farkoster, fiskar och fötter. De är huggna i Gotländsk kalksten, av Annette Johanna Haibt och Linus Alfredsson.

 

 

Klicka för att förstora bilderna

 


Skulpturer av
Linus Alfredsson


Mitt arbete är ett samarbete.
Jag samarbetar med stenar och med människor.
(...)
Jag ser verkligheten som en synlig
och en osynlig del av samma helhet.
(...)
Mitt sätt att se berättar för mig att den verklighet där alla
får plats och där vi lever i fred är möjlig. Jag vill med
varje flisa hugga oss närmare denna vackra vision.

 


Presentkort på stenhuggeri

 

 

 

 

Kontakt: Linus Alfredsson, Gotland    Telefon: 0498-264526    e-post: linusalfredsson@telia.com

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck.  Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.