Linus Alfredsson
Stenhuggeri och Skulpturprojekt

 MiR
Maria i Roma

 

Maria i Roma är ett andligt skulpturprojekt och innebär att en Mariaskulptur huggs fram för hand ur ett kalkstensblock placerat på fundamentet till Marias altare i Mariakoret i ruinen av cisterciensermunkarnas gamla klosterkyrka, ”Santa Maria de Guthnalia” från 1164, i Roma på Gotland.

Hela arbetet har inneburit att inom mig skapa en tydlig och klar bild, och sedan att låta den bilden också bli tydlig i mitt liv genom att leva den sanning som bor inom mig. Genom detta arbete kan jag sedan utan ansträngning hugga bort flisa för flisa och frilägga den sanning som bor inom oss alla: den som älskar oss bor inom oss och föder vårt klara ljus. Vi är hela. Vi är ett. Låt oss minnas. Låt oss stråla.

Mariaskulpturen invigdes officiellt lördagen den 24 maj av Biskop Lennart Koskinen och med sång av Linda Wahlby.

Till invigningen hade Viktor Lindbäck lagt ett heligt mandala av stenar på jorden framför skulpturen. Många människor kom och var där, också långväga. Stort Tack!

Finansieringen av detta projekt sker fortfarande genom ditt och andra människors stöd.

Genom att köpa en andel i skulpturen, i form av ett delägarbevis, för 200 kr. Om du vill köpa en andel i Maria skulpturen och stödja projektet så kontakta mig. 0498-264526 linusalfredsson@telia.com

 


Större Mariabild

Detaljer av Mariaskulpturen

Mina Tankar kring arbetet med Maria i Roma - pdf

Meine Gedanken: über die Arbeit mit Maria in Roma - pdf

Projektbeskrivning - pdf

Bildspel från invigningen

Köpa en andel i skulpturen

Köpa vykort på Maria

Köpa fotografi i A4 format

Stenflisor

Mandala Art

Norrlanda Ljus

Konditori Norrgatt


 

 

Kontakt: Linus Alfredsson, Gotland    Telefon: 0498-264526    e-post: linusalfredsson@telia.com

Webbdesign och grafik är ©2006-2010 V. Lindbäck. Alla foton och texter är ©2006-2010 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.