Linus Alfredsson
Stenhuggeri och Skulpturprojekt

 


I mötet mellan människor och i mötet mellan en människa och ett material skapas en form. Vårt innehåll blir synligt i båda.

 


Jag är ett klot av ljus.

Jag är ett klot av ljus.
Där jag är, är allt.
Där jag inte är upplevs allt.
Jag är upphovet till allt.
Jag finns bakom allt.
Jag är det du upplever även om det inte upplevs så.
När du ser mig finns inte det andra.
När du ser det andra upplevs inte jag.
När du upplever det andra glömmer du mig.
Jag finns ändå.
Jag är ett klot av ljus.
Jag är så glad att du minns mig.
Jag är så glad att jag minns dig.
Jag är så glad att jag minns mig.
Jag är ett klot av ljus.
Jag är ett klot av ljus.

 

 

 


Skulpturer av
Linus AlfredssonPresentkort på stenhuggeri
 

 

Kontakt: Linus Alfredsson, Gotland    Telefon: 0498-264526    e-post: linusalfredsson@telia.com

Webbdesign och grafik är ©2006-2008 Viktoria Persdotter. Alla foton och texter är ©2006-2008 Linus Alfredsson om ingenting annat anges.
Text, grafik och bilder får inte reproduceras utan upphovsmannens skriftliga medgivande.